Instalatérské a topenářské práce, stavební rozpočty.

Kosmak.cz

Instalatérské a topenářské práce :

· oceňuji dle projektové dokumentace či osobního zaměření na místě a následně pak zpracovávám cenovou nabídku

 

Stavební rozpočty:

· základní ceny za vytvoření položkového rozpočtu naleznete v tabulkách níže

· celková cena za položkový stavební rozpočet se určuje z ceny stavebního díla a to podílem z celkových nákladů stavby bez DPH

· u rozpočtově nenáročných staveb účtuji hodinovou sazbu: 350,- Kč/hod., rovněž změny a úpravy již zpracovaného rozpočtu

· v případě požadavku ocenění klientem předloženého výkazu výměr účtuji rovněž hodinovou sazbu 350,- Kč/hod.

· v případě zpracování položkového rozpočtu s nutností prohlídky stavby a vlastního zaměření, účtuji dopravné ve výši 7,50 Kč/km (jízda tam i zpět)

· v případě složitější REKONSTRUKCE si vyhrazuji právo přirážky k základnímu ceníku ve výši 10% až 15%

· instalace ZTI, ÚT, EL, VZT a speciální atypické aplikace neoceňuji (dle dohody)

Stanovení ceny

Ceník

Ceník pro vytvořeni stavebního rozpočtu „Novostavby“

Ceník pro vytvořeni stavebního rozpočtu „Rekonstrukce“