Instalatérské a topenářské práce, stavební rozpočty.

Kosmak.cz

Poptávka

Ideálně projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo minimálně náčrt stavby, výměry, soupis požadavků investora, požadované stavební technologie a materiály. V případě rekonstrukce, zaměření a zdokumentování stávajícího stavu. Kvalita hotového stavebního rozpočtu se odvíjí od kvality dodané projektové dokumentace a podkladů. Dokumentaci je možno zaslat elektronicky.

 

Co potřebuji pro vypracování rozpočtu:

· Krycí list rozpočtu

· Rekapitulace - rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové náklady

· Položkový rozpočet s výkazem výměr

· Slepý rozpočet

Co všechno stavební rozpočet obsahuje:

· Emailem  info@kosmak.cz

· Telefonicky na +420 602 66 33 22

Vaše poptávky, dotazy a požadavky přijímám: